Què es CREPE-EFC ?

Centre europeu de recursos educatius Economia de la Funcionalitat i de la Cooperació

El projecte CREPE-EFC te per objectiu concebre i realitzar un kit pedagògic de sensibilització i descoberta de l’Economia de la Funcionalitat i la Cooperació, destinat a consultors, responsables de PiME, càrrecs d’organitzacions professionals, de sindicats, responsables de la missió Agenda 21, de desenvolupament econòmic sostenible de col·lectivitats locals i territorials europees.

El partenariat del projecte CREPE-EFC es composa d’estructures de recerca i d’intervenció: Atemis-França, Fondazione Giacomo Brodolini-Italia, d’empreses especialitzades i gabinets d’assessorament sobre les qüestions del desenvolupament sostenible: Ecores-Belgica, CRIA i Dinamia-Espanya. Tots els socis intervenen en empreses i territoris en la seva optimització econòmica, social i mediambiental.

Els recursos educatius disponibles per :

DESCOBREIX l’EFC
La pellícula d’animació: eL VALOR NO EL VOLUM
Document: ITINERARI CAP AL ECONOMIA DE LA FUNCIONALITAT I LA COOPERACIÓ DESDE LA PERSPECTIVA DEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
VIDEO QUE EXPLICA ‘EFC

ENTENDRE COM LES EMPRESES ELS TERRITORIS COMESOS E L’EFC
VIDEOS CASOS D’EMPRESES :
– Lyreco: Alliberar-se de la logica de volum
– Urbanéo: El pas del mobiliari a la movilitat
– Tale Me: Sortir de la possessió i enriquir els valors,
– Envergure: Enriquir els usos, limitar els costruccions,
– Gesnord:: Tenir cura de la relació, una font de valor
– Fitxa territorial EFC: instruments per a la dinamització de l’EFC en territoris europeus

COMPRENSIÓ MAS PROFUNDA DE LA EFC
Videos de conceptes : Dynamica serviciaria , Rescursos Inmaterials, Cooperació, Externalitat, Optimizació/Performance, Solució intégrada, Ecosistem cooperatiu
La note EFC: ITINERARI CAP AL ECONOMIA DE LA FUNCIONALITAT I LA COOPERACIÓ DESDE LA PERSPECTIVA DEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

L’Institut Europeu de l’economia de la funcionalitat i de Cooperació

Canviar de treball i models de negoci en una perspectiva de desenvolupament sostenible.
logo IEEFC
L’Institut Europeu d’Economia de la funcionalitat i la Cooperació (IEEFC) és una associació no lucrativa. La seva missió és el desenvolupament i la facilitació d’una comunitat de pensament i acció al voltant de temes d’economia de la funcionalitat i la Cooperació en el context del desenvolupament sostenible a nivell europeu.

www.ieefc.eu