Aprofundir

Conceptes claus de l’EFC

Per complementar la nota teòrica i per aprofondir en la comprenssió de la EFC, en aquesta secció hi trobareu explicats alguns conceptes operatius claus

Per implicar-se a l’EFC cal recolzar-se en conceptes operatius nous: solució integrada, recursos immaterials, dinàmica serviciària, externalitats, una altra aproximació a l’optimització, ecosistema cooperatiu… La pràctica d’aquests conceptes clau de l’EFC es troba en el sí de les experiències d’empreses.

Els vídeos

Aprofundir en els seus coneixements amb els conceptes explicats en el vídeo EFC :

 

  1. Dinamica serviciara
  2. Cooperacio
  3. Rescursos inmaterials
  4. Externalitats
  5. Ecosistema coopertiu
  6. Optimizacio
  7. Solucion integrada